Aanvullende pensioenen
Wijziging van de wet op de aanvullende pensioenen op 1 januari 2016

De tweede pensioenpijler zal met de aanvang van het nieuwe jaar in belangrijke mate gewijzigd worden door de wet van 18 december tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2015.

Inhoud


De wet van 18 december finaliseert het principeakkoord dat binnen de groep van tien bereikt werd omtrent:
•    de herziening van het wettelijk minimumrendement voor de bedrijfspensioenplannen
•    het verbeteren van de positie van de slapers
•    het benadrukken van het aanvullend karakter van de tweede pensioenpijler  

Deze nota geeft toelichting bij de verschillende elementen van de wet van toepassing vanaf 1 januari 2016.

Fill out the for below to download the content

Please provide your details below.

*Required Fields