Aanvullende pensioenen
WIJZIGING VAN HET DOOR DE WET BEPAALD MINIMUMRENDEMENT IN PENSIOENPLANNEN

Binnen de groep van tien (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) werd een principeakkoord bereikt over het gegarandeerde rendement voor de aanvullende pensioenenplannen van het type vaste premies (DC). Tussen alle stakeholders in het debat is er nu overeenstemming over het feit dat de wettelijk bepaalde rendementsgarantie (3,25 procent voor de werkgeversbijdrage en 3,75 procent voor de werknemersbijdrage) in het huidige klimaat met lage rentes moeilijk houdbaar is.

Achtergrond


Een drietal jaar geleden gooiden de verzekeraars de knuppel in het hoenderhok door niet langer een rendementsgarantie van 3,25% te waarborgen en dus het wettelijk minimum af te dekken. Daardoor werden werkgevers geconfronteerd met het bijpassen van de tekorten en vroegen zij naar een aanpassing van artikel 24 van de wet op de aanvullende pensioenen.

Het wetsontwerp dat zal volgen op dit akkoord wordt verwacht van toepassing te zijn vanaf 01 januari 2016.

In dit communiqué willen wij dieper ingaan op waar we vandaan komen, wat er nu precies in de stijgers staat en wat deze wijziging betekent voor de verschillende pensioenvehikels.

Download onze nieuwsbrief
Vul uw contactgegevens in en u krijgt de link naar de nieuwsbrief per email toegestuurd.
*Required Fields