Onderzoek genderdiversiteit
Hoe hoger op de bedrijfsladder, hoe minder vrouwen

Hoewel het aantal vrouwelijke werknemers in topfuncties de laatste jaren is gestegen, dreigt de vrouwelijke vertegenwoordiging voor de verschillende functieniveaus bij Europa’s grootste werkgevers de komende jaren te stagneren. Dat blijkt uit de studie van Mercer, When Women Thrive, een wereldwijd onderzoek rond de vertegenwoordiging, retentie en promotiekansen van vrouwen bij bedrijven en organisaties.

Status quo in gendergelijkheid voor het komende decennium


Volgens het onderzoek zullen vrouwen over 10 jaar goed zijn voor 37% van het personeelsbestand in kader- en senior managementfuncties. Dat is exact hetzelfde cijfer als dat van 2015. Ter vergelijking, het aandeel van vrouwen in topfuncties zal stijgen van 21% in 2015 naar 33% in 2025, tenminste als organisaties erin slagen het huidige momentum te handhaven. Dat de vrouwelijke vertegenwoordiging op topniveau überhaupt groter is, komt onder meer omdat bedrijven expliciet gewerkt hebben aan de aanwerving van vrouwen voor topfuncties.

In bepaalde delen van Europa hebben de quotamaatregelen de vrouwelijke vertegenwoordiging in management- en topfuncties een serieuze boost gegeven. Maar er is ook een keerzijde: bedrijven focussen heel erg op de aanwerving van vrouwen in topfuncties, maar lijken niet in staat om hen ook te behouden. En dat is natuurlijk nefast voor de vooruitgang die de ondernemingen hebben geboekt op het vlak van gendergelijkheid. Tenzij ze nu handelen.

Instroom van vrouwen op arbeidsmarkt moet groter


De kans bestaat dat, naarmate de werkende bevolking in Europa verder vergrijst, steeds meer vrouwen de arbeidsmarkt zullen verlaten, onder meer om te zorgen voor de ouder wordende bevolking. Dat is een echte wake-upcall. Bedrijven moeten er niet alleen voor zorgen dat voldoende vrouwen doorstromen naar de top, ze moeten ook zorgen voor een voldoende instroom van vrouwen. Alleen zo kunnen ze garanderen dat al hun positieve inspanningen op het vlak van de vrouwelijke vertegenwoordiging op de werkvloer niet verloren gaan.

"Bedrijven moeten er niet alleen voor zorgen dat voldoende vrouwen doorstromen naar de top, ze moeten ook zorgen voor een voldoende instroom van vrouwen."

Ook in de VS en Canada tekent zich een gelijkaardige stagnering af. Momenteel wordt 39% van de functies vanaf kaderniveau en hoger ingevuld door vrouwen. Volgens de prognoses van het rapport zal dat aandeel tegen 2025 amper met 1% toenemen. Tenzij organisaties maatregelen nemen om de verschillen tussen mannen en vrouwen op het vlak van aanwerving, promotie en retentie weg te werken. Voor topfuncties is de prognose een stuk rooskleuriger en zou het aandeel vrouwen stijgen van 22% in 2015 naar 36% in 2025. Dat is vooral het gevolg van de grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen, wat de promotie voor topfuncties betreft.

Op het eerste zicht lijken Europa en de VS grote vooruitgang te boeken. Maar er zijn ook minpunten: enerzijds richten bedrijven zich te weinig op de instroom van een voldoende aantal vrouwen, en anderzijds ontbreekt de juiste omkadering en bedrijfscultuur. En dat zijn nu net cruciale elementen voor een succesvol diversiteitsbeleid.

"Als elke CEO diversiteit tot een topprioriteit zou maken, is dat niet alleen gunstig voor de groei van het bedrijf, maar ook voor de economie, de gemeenschap en individuele families”.

Download het rapport
Vul onderstaand formulier in en ontvang Mercer's 2015 When Women Thrive onderzoeksrapport per e-mail
*Required Fields