Employee Benefits
Geld verliezen zonder het te weten: het kan!

Van het totale budget dat bedrijven in België uitgeven aan verzekeringen wordt maar liefst 55% besteed aan verzekeringen die verbonden zijn aan de zogenaamde employee benefits (extralegale voordelen)? Het is daarom des te opvallender dat bedrijven precies in deze categorie van werknemersverzekeringen zo goed als niets ondernemen om de kosten te drukken.

Nochtans blijkt uit de praktijkervaring van de specialisten van Mercer Marsh Benefits dat ondernemingen hier heel wat kosten kunnen besparen. En laat dat nu net één van de prioriteiten zijn die bij ieder bedrijf jaar na jaar hoog op de agenda staan. Vanwaar die terughoudendheid? Of is het onwetendheid?

Can’t touch this…


Een en ander heeft te maken met het feit dat men binnen ondernemingen het geheel aan verzekeringen niet als één pakket bekijkt en behandelt. Dat is voornamelijk het gevolg van het feit dat de personeelsverzekeringen, zoals hospitalisatie, pensioenopbouw, aanvullende loonverzekering, als onderdeel van de employee benefits deel uitmaken van het totale remuneratiepakket van de werknemer. HR-materie dus, en dat ligt wat gevoeliger, niet in het minst omdat de waarborgen vervat in extralegale voordelen bepaald zijn door CAO’s en/of andere overkoepelende afspraken.

Het is inderdaad zo dat in het Belgisch systeem alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld arbeidsongevallenverzekering klassiek financieel wordt bekeken. De CFO gaat puur vanuit een kostenbesparingsoptiek de verschillende aanbieders in concurrentie plaatsen om zo de best mogelijke deal af te dwingen. Om bovenvermelde reden is dat voor werknemersverzekeringen dus minder evident. HR-mensen benaderen de materie meer inhoudelijk. Maar zoals reeds aangehaald is het daar minder evident om aan die verzekeringen en bijhorende waarborgen te rommelen. De reflex bij HR is dus eerder behoudsgezind en er wordt dus niet meteen gekeken naar de concurrentie in de markt.  Onterecht, want het is best mogelijk om bepaalde onderdelen van die personeelsverzekeringen in concurrentie te plaatsen en zo dus ook kosten te besparen.

Optimaliseren is meer dan kosten besparen alleen…


Of het nu gaat om een arbeidsongevallenverzekering of een pensioen- of hospitalisatieverzekering, het is niet zo belangrijk onder wiens bevoegdheid dat nu valt – CFO of HR. Het gaat tenslotte allemaal om verzekeringen voor dezelfde werknemer. Daarom is het zo belangrijk om het geheel aan verzekeringen te bekijken als een totaalpakket. Het biedt in ieder geval een aantal voordelen in vergelijking met een fragmentarische aanpak:

Optimalisatie
Door een grondige analyse te maken van het totale verzekeringspakket krijg je als bedrijf een duidelijk overzicht. Dat heeft alvast als voordeel dat je vrij snel kan zien waar er overlappingen zijn in de waarborgen. Het schrappen van ‘dubbele verzekeringen’ kan heel wat besparingen opleveren.

Schaalvergroting
Door al de verzekeringen als één pakket te behandelen, kan je als bedrijf je onderhandelingspositie ten opzichte van de aanbieders in de markt versterken. Zo kan je een grotere impact hebben en betere condities afdwingen.

Communicatie
Naast kostenbesparingen heeft een totaalaanpak ook het grote voordeel dat je ook inhoudelijk een duidelijk zicht hebt op wat je als werkgever te bieden hebt op het vlak van verzekeringen en employee benefits. En dat is een niet te onderschatten meerwaarde. Het is een feit dat heel wat werknemers zich niet altijd bewust zijn van de waarde en draagwijdte van de hen aangeboden extralegale voordelen. Het is als bedrijf niet gemakkelijk om duidelijk te communiceren aan de werknemers wat je allemaal voor hen doet. Een fragmentarische aanpak heeft als nadeel dat de verschillende voordelen niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. Een totaal benadering biedt veel meer inhoudelijke duidelijkheid waardoor het ook gemakkelijker wordt voor de HR-dienst om hierover klaar en duidelijk te communiceren. En dat versterkt uiteindelijk je positie als aantrekkelijke werkgever.

Hoe dan ook, het is alleszins belangrijk om in het kader van employee benefits verder te kijken dan de louter administratieve opvolging. En zeker nu de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendestatuut eraan komt. 2025 lijkt misschien nog veraf, maar het is zeker aangewezen om nu al te kijken hoe je dat als bedrijf gaat aanpakken.

Speak With a Mercer Consultant

We'r eager to speak with you. Please provide your details below.

*Required Fields