International Mobility
Trend 2016: steeds meer maar ook kortere expatopdrachten

Ruim de helft (56%) van de multinationals voorziet voor 2016 een toename van kortetermijnopdrachten voor expats. Dat blijkt uit de ‘Worldwide Survey of International Assignment Policies and Practices’ van Mercer, een onderzoek naar mobiliteit onder 831 multinationals met in totaal circa 29 miljoen medewerkers.

Vooral kortere opdrachten zitten in de lift


Multinationals maken steeds vaker gebruik van korte termijnopdrachten voor expats. Hierdoor kunnen ze flexibel reageren op veranderende bedrijfsomstandigheden en omzeilen ze bovendien de belangrijkste hindernissen: het meenemen van gezin of partner en de kosten van een verhuizing die daarmee gepaard gaan. Daarnaast verwachten multinationals een toename in permanente overplaatsingen (54%), ontwikkelings- en trainingsopdrachten (50%) en lokaal geworven buitenlanders (47%).

Zo geeft 35% van de respondenten aan dat familieomstandigheden en de carrière van de partner (‘dual career’) een groot tot zeer groot obstakel vormen bij internationale mobiliteit. Korte opdrachten brengen wel compliance-uitdagingen met zich meebrengen.  Het is belangrijk dat bedrijven deze medewerkers zorgvuldig opvolgen in verband met belastingen, sociale zekerheid en immigratie. Doen ze dit niet dan kan dat voor beide partijen forse juridische en financiële consequenties hebben.

Iets meer vrouwelijke expats


Het aandeel vrouwelijke expats is wereldwijd met een gemiddelde participatie van 15% iets toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren (12% in 2013 en 9% in 2010). Voornamelijk 36 tot 55-jarigen hebben langetermijnopdrachten (66%), terwijl medewerkers onder de 35 jaar vaker korte opdrachten hebben (gestegen van 45% in 2013 naar 48% in 2015). Met een gemiddeld aandeel van 10% en 7% in respectievelijk de langdurende en de kortdurende opdrachten, is de leeftijdscategorie 55+ ondervertegenwoordigd in internationale mobiliteit.

Meer behoefte aan strategische functies


Uit het onderzoekt komt naar voor dat 57% van de bedrijven verwacht dat het aantal belangrijke of strategische opdrachten zal stijgen. 51% ziet meer ruimte voor jonge werknemers en 41% verwacht meer opdrachten in verre locaties. De meeste opdrachten worden verwacht in de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en Brazilië. 

Beleid: one size fits all?


Wereldwijd heeft 85% van de bedrijven een beleid voor internationale opdrachten (gestegen van 81% in 2012). Het rapport laat ook een duidelijke stijging zien van het aantal ondernemingen met een meervoudig beleid (64%, gestegen van 57%). Dat is een gevolg van de trend van meer variatie in opdrachten. Het is niet waarschijnlijk dat één beleid voldoet voor iedereen, en het resultaat van zo'n beperkte benadering is dat medewerkers vaak onjuist worden beloond. Het invoeren van een passend beleid, dat geschikt is voor verschillende soorten medewerkers en opdrachten, kan een zeer efficiënt en kostenbesparend initiatief zijn voor de meeste wereldwijde mobiliteitsfuncties.

Top vijf belangrijkste redenen voor internationale opdrachten:


  1. Ontbreken van specifieke technische vaardigheden ter plaatse (47%)
  2. Zorgen voor kennisoverdracht (43%)
  3. Leveren van specifieke managementvaardigheden (41%)
  4. Faciliteren van ‘loopbaanmanagement en leiderschapsontwikkeling (41%) 
  5. Invullen van specifieke projectbehoeften (40%)

Speak With a Mercer Consultant

We'r eager to speak with you. Please provide your details below.

*Required Fields