Aanvullende pensioenen
Ontwikkelingen in de wetgeving inzake aanvullende pensioenen: 2015 in een notendop

In het jaar 2015 hebben we de materie van de aanvullende pensioenen en eraan gerelateerde onderwerpen regelmatig besproken in onze compliance newsflashes.

Inhoud


Ter opfrissing geven we u in deze editie van onze compliance nieuwsbrief een samenvatting van de besproken onderwerpen:  

  1. Verstrengde regels inzake het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag
  2. De nieuwigheden op het vlak van tijdskrediet
  3. Uitstel definitieve regeling Wyninckx-bijdrage
  4. Gelijke behandeling slapers – actieven
  5. Hogere pensioenleeftijd is een feit

Dit overzicht is eveneens beschibaar in het Frans.

Download de nieuwsbrief
Vul uw contactgegevens in en u krijgt de link naar de nieuwsbrief per email toegestuurd.
*Required Fields