HOE HOGER OP DE BEDRIJFSLADDER,HOE MINDER VROUWEN

14 december 2015

België, Brussel


Bedrijven moeten extra inspanningen doen om gendergelijkheid te bevorderen


Hoewel het aantal vrouwelijke werknemers in topfuncties de laatste jaren is gestegen, dreigt de vrouwelijke vertegenwoordiging voor de verschillende functieniveaus bij Europa’s grootste werkgevers de komende jaren te stagneren. Dat blijkt uit de studie van Mercer, When Women Thrive, een wereldwijd onderzoek rond de vertegenwoordiging, retentie en promotiekansen van vrouwen bij bedrijven en organisaties.


Status quo in gendergelijkheid voor het komende decennium

Volgens het onderzoek zullen vrouwen over 10 jaar goed zijn voor 37% van het personeelsbestand in kader- en senior managementfuncties. Dat is exact hetzelfde cijfer als dat van 2015. Ter vergelijking, het aandeel van vrouwen in topfuncties zal stijgen van 21% in 2015 naar 33% in 2025, tenminste als organisaties erin slagen het huidige momentum te handhaven. Dat de vrouwelijke vertegenwoordiging op topniveau überhaupt groter is, komt onder meer omdat bedrijven expliciet gewerkt hebben aan de aanwerving van vrouwen voor topfuncties.

“In bepaalde delen van Europa hebben de quotamaatregelen de vrouwelijke vertegenwoordiging in management- en topfuncties een serieuze boost gegeven”, verduidelijkt Goedele Van der Linden, Director of Government Relations for Europe bij Mercer. “Maar er is ook een keerzijde: bedrijven focussen heel erg op de aanwerving van vrouwen in topfuncties, maar lijken niet in staat om hen ook te behouden. En dat is natuurlijk nefast voor de vooruitgang die de ondernemingen hebben geboekt op het vlak van gendergelijkheid. Tenzij ze nu handelen.”


“Instroom van vrouwen op arbeidsmarkt moet groter”

Nog volgens het rapport bestaat de kans dat, naarmate de werkende bevolking in Europa verder vergrijst, steeds meer vrouwen de arbeidsmarkt zullen verlaten, onder meer om te zorgen voor de ouder wordende bevolking. “Dat is een echte wake-upcall”, vervolgt Goedele Van der Linden. “Bedrijven moeten er niet alleen voor zorgen dat voldoende vrouwen doorstromen naar de top, ze moeten ook zorgen voor een voldoende instroom van vrouwen. Alleen zo kunnen ze garanderen dat al hun positieve inspanningen op het vlak van de vrouwelijke vertegenwoordiging op de werkvloer niet verloren gaan.”

Ook in de VS en Canada tekent zich een gelijkaardige stagnering af. Momenteel wordt 39% van de functies vanaf kaderniveau en hoger ingevuld door vrouwen. Volgens de prognoses van het rapport zal dat aandeel tegen 2025 amper met 1% toenemen. Tenzij organisaties maatregelen nemen om de verschillen tussen mannen en vrouwen op het vlak van aanwerving, promotie en retentie weg te werken. Voor topfuncties is de prognose een stuk rooskleuriger en zou het aandeel vrouwen stijgen van 22% in 2015 naar 36% in 2025. Dat is vooral het gevolg van de grotere gelijkheid tussen manen en vrouwen, wat de promotie voor topfuncties betreft.

Goedele Van der Linden: “Op het eerste zicht lijken Europa en de VS grote vooruitgang te boeken. Maar er zijn ook minpunten: enerzijds richten bedrijven zich te weinig op de instroom van een voldoende aantal vrouwen, en anderzijds ontbreekt de juiste omkadering en  bedrijfscultuur. En dat zijn nu net cruciale elementen voor een succesvol diversiteitsbeleid.”


Diversiteit en gendergelijkheid: prioriteit voor CEO’s…

Een van de succesfactoren voor een geslaagd diversiteitsbeleid is het engagement en de betrokkenheid van het topmanagement, gericht op diversiteit en speciale ontwikkelingsprogramma’s voor vrouwen. Uit het rapport blijkt dat bij Europese bedrijven 57% van de ondervraagden op senior management niveau en 37% van alle mannelijke respondenten aangeeft actief bezig te zijn met diversiteit en aanverwante activiteiten.

“Als elke CEO diversiteit tot een topprioriteit zou maken, is dat niet alleen gunstig voor de groei van het bedrijf, maar ook voor de economie, de gemeenschap en individuele families”, aldus nog Van der Linden.


 Over Mercer


Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Talent, Health, Retirement en Investments. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 20.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 40 landen. Mercer is een dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies, Inc (NYSE: MMC), een wereldwijde, leidende professionele dienstverlener die klanten advies en oplossingen biedt op het gebied van risico, strategie en menselijk kapitaal. Met 57.000 medewerkers wereldwijd en een jaaromzet van meer dan $13 miljard is Marsh & McLennan Companies tevens het moederbedrijf van Marsh, een wereldleider in assurantiën en risicobeheer; Guy Carpenter, een toonaangevende speler in dienstverlening voor risicomanagement en herverzekering, en Oliver Wyman, een leider in management consulting. Volg Mercer op Twitter @mercerbelgium


CONTACT INFORMATION