IN EUROPA OVER 10 JAAR SLECHTS EEN DERDE LEIDINGGEVENDE POSITIES VOOR VROUWEN

19 december 2014

België, Brussel


Bedrijven moeten flinke aanpassingen doen in de manier waarop zij vrouwelijke werknemers aanwerven en behouden, willen zij een gelijkwaardige man-vrouwverdeling op de werkvloer creëren. Dat blijkt uit de studie When Women Thrive, Businesses Thrive van Mercer, een wereldwijd onderzoek naar het effect van de maatregelen op het vlak van gendergelijkheid. Hoewel bedrijven en organisaties de laatste twee decennia meer moeite doen wat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen betreft, wordt er in verhouding weinig vooruitgang geboekt. Vrouwen blijven daardoor ondervertegenwoordigd in hoge posities.

Bedrijven staan nog mijlenver af van een daadwerkelijke gendergelijkheid op de werkvloer. Hoewel vrouwen wereldwijd 41% van het arbeidspotentieel uitmaken, zijn zij vooral vertegenwoordigd in ondersteunende functies. Op managementniveau is 36% van de werknemers vrouw, in hogere managementfuncties maar 26%. Bestuursfuncties worden in 19% van de gevallen door vrouwen ingevuld. Aan het huidige tempo zal over tien jaar in Europa slechts een derde van alle leidinggevende posities door vrouwen worden bezet. In Amerika en Canada maar één op de vier.Bron: Mercer’s When Women Thrive, Businesses Thrive research


Internal Labor Market Map (global, 124 organizations)*
Standaard wervingsprogramma’s werken niet bij vrouwen

Hoe goed bedrijven gebruik maken van vrouwelijk talent is een kwestie van hoe goed ze er in slagen datzelfde vrouwelijk talent aan te werven, te ontwikkelen en te behouden. En daar wringt het schoentje. Het probleem is dat organisaties vrouwelijk talent werven via standaardprogramma’s en zo geen oog hebben voor arbeidsvoorwaarden die specifiek aansluiten op vrouwelijke behoeften en eisen. Zo leven vrouwen bijvoorbeeld langer, worden zij getroffen door andere ziektes en zijn zij vaker bij mantelzorg betrokken dan mannen. Hun totale levensinkomen is daardoor lager. Werkgevers zouden hier betermoeten op inspelen.

“Recent konden we via de media ook vernemen dat er steeds meer vrouwelijke CFO’s zijn in ons land”, zegt Koenraad Van Kerckhoven, Market Business Leader Employee Health & Benefits Benelux bij Mercer. “En uit de cijfers die toenmalig Europees commissaris voor Justitie en Mensenrechten Viviane Reding vorig jaar bekendmaakte, blijkt ook dat het aantal vrouwen met zitting in de raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in ons land blijft stijgen. In 2012 ging het om 11%, vorig jaar was dat 13%. Dat zijn op zich wel positieve ontwikkelingen maar ze kunnen niet verhullen dat we in ons land toch nog een hele weg hebben af te leggen richting genderevenwicht.”

Vijf werkpunten voor meer gendergelijkheid

Uit het onderzoek komen vijf aandachtspunten naar voor waarmee bedrijven op korte en lange termijn beter kunnen voldoen aan gendergelijkheid op de werkvloer:


1. Het top management moet gendergelijkheid actief promoten.

2. Het actief aantrekken en managen van vrouwelijk talent leidt tot een betere genderdiversiteit op de werkvloer dan passieve, traditionele programma’s. Daarbij hoort ook een analyse van de salarisverschillen voor gelijke functies, toegang tot aandelen en proactieve coaching voor vrouwen.

3. Met niet-traditionele programma’s moeten bedrijven aandacht besteden aan speciale behoeften van vrouwen wat betreft financiën en gezondheid.

4. Bedrijven moeten een brede en holistische benadering hebben ten overstaan van vrouwelijk talent.

5. Werkgevers moeten inzien dat mannen en vrouwen weliswaar verschillende vaardigheden hebben, maar dat die beide instrumenteel zijn in het succes van een organisatie.
 

Over Mercer


Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Talent, Health, Retirement en Investments. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 20.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 40 landen. De onderneming is een volledige dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies, Inc (NYSE: MMC). Marsh & McLennan Companies heeft wereldwijd 53.000 medewerkers en een omzet van ruim $ 11 miljard, tevens is zij het moederbedrijf van Marsh, een wereldleider in assurantiën en risicobeheer; Guy Carpenter, een wereldwijde leider in het leveren van risicomanagement en herverzekeringstussenpersoon diensten, en Oliver Wyman, een wereldwijde leider in management consulting.


 

 


 


CONTACT INFORMATION