MERCER SURVEY: FINANCIËLE INSTELLINGEN WILLEN EEN GEZONDERE RISICOCULTUUR

26 oktober 2016

België, Brussel


Financiële instellingen hebben heel wat maatregelen genomen om te evolueren naar een gezondere risicocultuur, om het nemen van te veel risico te voorkomen. De vergoedingen worden met name steeds meer gelinkt aan het juiste gedrag. Dat stelde Mercer vast op basis van haar Global Financial Services Snapshot Survey. Verder maakte het bedrijf een inventaris van de geplande wijzigingen aan de verloningspakketten in de financiële sector. Met name niet-financiële wijzigingen staan op het programma, zoals meer flexibiliteit, een grotere internationale mobiliteit, en meer mogelijkheden op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. De sector acht dit nodig om een nieuwe, jonge generatie medewerkers aan te trekken en millennials te houden.


Actie voor een gezondere risicocultuur

Financiële instellingen willen evolueren naar een gezondere instelling ten aanzien van het nemen van risico.Heel wat bedrijven namen dan ook de nodige maatregelen om hun medewerkers mee te nemen in deze ingesteldheid. Dit is alvast de top  5 van de genomen maatregelen, telkens genomen door meer dan de helft van de bevraagde organisaties:


 • Wangedrag en het niet respecteren van de regels afstraffen: 62%;
 • Concrete illustraties geven van voorbeeldgedrag vanwege het top management: 60%;
 • Duidelijke objectieven stellen naast de communicatie door het top management op het vlak van de gewenste risicocultuur:58%;
 • Duidelijke verwoording door de leidinggevenden welke waarden ze als de juiste beschouwen, en welke de objectieven zijn op het vlak van risico: 54%;
 • Een jaarlijkse evaluatie van het individueel risico- en compliance-gedrag voor de relevante medewerkers: 52%.

Voor 2016 plant de meerderheid van de financiële instellingen geen aanpassingen aan haar bedrijfswijde incentive plan. De meest voorkomende wijzigingen die wel gepland zijn, over alle organisaties heen:


 • Een meer uitgesproken link met het individueel gedrag met betrekking tot compliance: 37%  van de bevraagden wereldwijd, 41% in Europa en 57% in de groeimarkten. Bij de banken wereldwijd is deze aanpassing zelfs in 56% van de gevallen gepland.
 • Een meer uitgesproken link met de prestaties: 24%.

In de Verenigde Staten plant men veel minder aanpassingen dan in de rest van de wereld. In Europa worden met name significant meer aanpassingen doorgevoerd op het vlak van het linken van de bonus met het risicogedrag, zowel in de individuele beoordeling (28%) als op het niveau van de business unit (31%).


Geplande veranderingen op het vlak van de verloningspakketten

De bevraagde financiële instellingen plannen heel wat aanpassingen aan het verloningspakket dat ze aan hun medewerkers aanbieden. Deze achten ze noodzakelijk voor het aantrekken van nieuw, met name jong, talent en om hun millennials (Generation Y) te behouden. De geplande aanpassingen  variëren:


 • 47% plant een uitbreiding van de opleidingen en programma’s voor persoonlijke ontwikkeling;
 • 43% breidt de mogelijkheden voor werken vanop afstand uit;
 • 37% plant meer mogelijkheden voor flexibele werkschema’s;
 • 37% wil meer inzetten op  carrièreontwikkeling en -planning voor haar medewerkers;
 • 34% gaat meer gebruik maken van niet-financiële beloningen;
 • 29% gaat jobrotatie stimuleren;
 • 25% gaat de internationale mobiliteit intensifiëren (medewerkers meer mogelijkheden bieden om in andere vestigingen te gaan werken);
 • 22% tenslotte gaat medewerkers meer dan vroeger hun voordelen laten kiezen.

 


Over de survey

Mercer’s Global Financial Services Snapshot survey is een rondvraag  bij financiële instellingen om onder meer te peilen naar de geplande wijzigingen op het vlak van het bonusbeleid, de globale verloning en het prestatiebeheer. Ook voor andere belangrijke evoluties, zoals voor het ontwikkelen van de juiste risicocultuur, wordt een stand van zaken gemaakt. In totaal werden 68 organisaties bevraagd in 20 landen, waaronder de grotere Europese markten, Noord-Amerika en een aantal groeimarkten. De bevraagde financiële instellingen waren voor 50% banken, 28% verzekeringsmaatschappijen, 9% organisaties in investment en asset management, en 13% andere financiële diensten.


Over Mercer


Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Health, Wealth & Career. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 20.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 43 landen en het bedrijf is actief in meer dan 140 landen. De onderneming is een volledige dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies Inc (NYSE: MMC), een professionele dienstverlener die klanten adviezen en oplossingen aanbiedt op het vlak van risico’s, strategie en mensen. Marsh & McLennan Companies heeft wereldwijd 60.000 medewerkers en een omzet van ruim $ 13 miljard, tevens is zij het moederbedrijf van Marsh, een wereldleider in assurantiën en risicobeheer; Guy Carpenter, een wereldwijde leider in het leveren van risicomanagement en herverzekeringstussenpersoon diensten, en Oliver Wyman, een wereldwijde leider in management consulting.


CONTACT INFORMATION