TREND 2016: AANTAL EXPATOPDRACHTEN STIJGT

2 december 2015

België, Brussel


•    Meer vrouwelijke expats
•    Meeste opdrachten verwacht in VS, China, VK, Singapore en Brazilië
•    Combinatie werk-privé belangrijkste belemmering expatbestaan


Ruim de helft (56%) van de multinationals voorziet voor 2016 een toename van kortetermijnopdrachten voor expats. Dat blijkt uit de ‘Worldwide Survey of International Assignment Policies and Practices’ van Mercer, een onderzoek naar mobiliteit onder 831 multinationals met in totaal circa 29 miljoen medewerkers.

Daarnaast verwachten multinationals een toename in permanente overplaatsingen (54%), ontwikkelings- en trainingsopdrachten (50%) en lokaal geworven buitenlanders (47%). “Multinationals maken steeds vaker gebruik van korte termijnopdrachten voor expats”, zegt Ellen van Arenthals, expat consultant bij Mercer. “Hierdoor kunnen ze flexibel reageren op veranderende bedrijfsomstandigheden en omzeilen ze bovendien de belangrijkste hindernissen: het meenemen van gezin of partner en de kosten van een verhuizing die daarmee gepaard gaan.”

Zo geeft 35% van de respondenten aan dat familieomstandigheden en de carrière van de partner (‘dual career’) een groot tot zeer groot obstakel vormen bij internationale mobiliteit. Van Arenthals wijst erop dat korte opdrachten wel compliance-uitdagingen met zich meebrengen: “Het is belangrijk dat bedrijven deze medewerkers zorgvuldig opvolgen in verband met belastingen, sociale zekerheid en immigratie. Doen ze dit niet dan kan dat voor beide partijen forse juridische en financiële consequenties hebben.”


Iets meer vrouwelijke expats

Het aandeel vrouwelijke expats is wereldwijd met een gemiddelde participatie van 15% iets toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren (12% in 2013 en 9% in 2010). Voornamelijk 36 tot 55-jarigen hebben langetermijnopdrachten (66%), terwijl medewerkers onder de 35 jaar vaker korte opdrachten hebben (gestegen van 45% in 2013 naar 48% in 2015). Met een gemiddeld aandeel van 10% en 7% in respectievelijk de langdurende en de kortdurende opdrachten, is de leeftijdscategorie 55+ ondervertegenwoordigd in internationale mobiliteit.


Meer behoefte aan strategische functies

Uit het onderzoekt komt naar voor dat 57% van de bedrijven verwacht dat het aantal belangrijke of strategische opdrachten zal stijgen. 51% ziet meer ruimte voor jonge werknemers en 41% verwacht meer opdrachten in verre locaties. De meeste opdrachten worden verwacht in de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en Brazilië.  

Wereldwijd heeft 85% van de bedrijven een beleid voor internationale opdrachten (gestegen van 81% in 2012). Het rapport laat ook een duidelijke stijging zien van het aantal ondernemingen met een meervoudig beleid (64%, gestegen van 57%). Dat is een gevolg van de trend van meer variatie in opdrachten. “Het is niet waarschijnlijk dat één beleid voldoet voor iedereen, en het resultaat van zo'n beperkte benadering is dat medewerkers vaak onjuist worden beloond. Het invoeren van passend beleid, dat geschikt is voor verschillende soorten medewerkers en opdrachten, kan een zeer efficiënt en kostenbesparend initiatief zijn voor de meeste wereldwijde mobiliteitsfuncties”, aldus nog van Arenthals.


Top vijf belangrijkste redenen voor internationale opdrachten:

  1.  Ontbreken van specifieke technische vaardigheden ter plaatse (47%)
  2. Zorgen voor kennisoverdracht (43%)
  3. Leveren van specifieke managementvaardigheden (41%)
  4. Faciliteren van ‘loopbaanmanagement en leiderschapsontwikkeling (41%)
  5. Invullen van specifieke projectbehoeften (40%)

Over Mercer

Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Talent, Health, Retirement en Investments. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 20.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 40 landen. Mercer is een dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies, Inc (NYSE: MMC), een wereldwijde, leidende professionele dienstverlener die klanten advies en oplossingen biedt op het gebied van risico, strategie en menselijk kapitaal. Met 57.000 medewerkers wereldwijd en een jaaromzet van meer dan $13 miljard is Marsh & McLennan Companies tevens het moederbedrijf van Marsh, een wereldleider in assurantiën en risicobeheer; Guy Carpenter, een toonaangevende speler in dienstverlening voor risicomanagement en herverzekering, en Oliver Wyman, een leider in management consulting. Volg Mercer op Twitter @mercerbelgium


CONTACT INFORMATION