BELEGGINGSRISICO’S KLIMAATVERANDERING VEREISEN ACTIE BELEGGERS

11 juni 2015

België, Brussel


Klimaatverandering heeft een grote impact op het rendement van beleggers. Nieuw onderzoek van Mercer over de impact van klimaatveranderingen op beleggingen, maakt duidelijk dat beleggers de samenstelling en risico’s van hun portefeuilles moeten herzien. Het rapport toont dat beleggers dit risico het best kunnen beheren door klimaatverandering in hun risicomodellen te laten meewegen. Voor de meesten vereist dat een behoorlijke gedragsverandering.

Het onderzoek Investing in a time of climate change, dat in september vorig jaar van start ging, beschrijft acties voor beleggers om het neerwaartse risico van klimaatverandering te managen en met welke beleggingscategorieën hiervan geprofiteerd kan worden. De beleggingsmodellen in het rapport van Mercer maken een inschatting van de potentiële impact van klimaatverandering op het rendement van portefeuilles, beleggingscategorieën en sectoren tussen 2015 en 2050, gebaseerd op vier klimaatscenario’s en vier klimaatrisicofactoren. De vier scenario’s gaan uit van een stijging van de wereldtemperatuur van 2°C, 3°C of twee varianten van 4°C ten opzichte van de tijd voor de industriële revolutie.

De voornaamste bevindingen uit het rapport zijn:


  • Klimaatverandering biedt zowel kansen als risico’s voor beleggers.
    Door de verwachting dat klimaatverandering gevolgen heeft voor het rendement is het essentieel dat bellegers actie ondernemen om te risico’s te begrijpen en te minimaliseren, en waarde te maximaliseren op het niveau van beleggingscategorie, sector en portefeuille.

 


  • De grootste risico’s liggen op sectorniveau.
    Op sectorniveau kunnen de rendementsverschillen het grootst zijn. Afhankelijk van het scenario kan het jaarlijks rendement in de fossiele brandstoffensector de komende 35 jaar bijvoorbeeld tussen 18% en 74% dalen, en de komende tien jaar tussen 26% en de 138%. Pensioenfondsen, bijvoorbeeld in Nederland, staan onder toenemende druk om investeringen in fossiele brandstoffen te herzien. Beleggers moeten dan ook actie ondernemen. De duurzame energiesector kan een gemiddelde jaarlijkse rendementsgroei verwachten van 6% tot 54% over een tijdspanne van 35 jaar of tussen de 4% en de 97% over een periode van tien jaar.

 


  • De gevolgen voor beleggingscategorieën kunnen substantieel zijn, maar verschillen aanzienlijk per klimaatveranderingscenario.
    Groeibeleggingen, zoals aandelen, zijn gevoeliger voor klimaatveranderingscenario’s dan defensieve beleggingen, zoals obligaties. Het tweegradenscenario kan resulteren in een positief rendement van aandelen in opkomende markten, infrastructuur, vastgoed, hout en agricultuur. In een scenario waarin de temperatuur 4°C stijgt, kunnen dezelfde beleggingscategorieën een negatief rendement te verwerken krijgen.

 


  • Het tweegradenscenario heeft geen negatieve gevolgen op het rendement voor beleggers met een langetermijndiversificatie tot 2050. Daarna hebben deze beleggers naar verwachting hun rendement beter beschermd.

 


Jane Ambachtsheer, directeur van Mercer Responsible Investments Global: “Het is ontzettend moeilijk om de gevolgen van iets complex als klimaatverandering voor beleggers te kwantificeren. En daar ligt voor markten ook precies het probleem: veranderingen in de omgeving – zeker langzame veranderingen over een lange periode – worden vaak niet ingecalculeerd tot het bijna zo ver is. In het rapport geven we zo goed mogelijk een antwoord op de vragen ‘wat’, ‘nou en’ en ‘wat nu’. Daarmee hebben beleggers in ieder geval de middelen in handen om hun portefeuille aan een grondige analyse te onderwerpen en te wapenen tegen onzekerheid.”

Nog volgens Ambachtsheer kan het rapport dienen als een handleiding om een concreet actieplan op te stellen. “Of het nu gaat om het stellen van decarbonisatiedoelen voor de portfolio, het investeren in oplossingen voor de gestelde risico’s en kansen, of het verhogen van betrokkenheid van managers en bedrijven, ons rapport laat beleggers zien hoe zij actie kunnen ondernemen. Tevens is het samenwerken met beleidsmakers van cruciaal belang, en stelt het beleggers in staat te groeien in hun rol als ‘future makers’.”


Andere deelnemers zeiden het volgende over hun deelname aan het project:

Russell Clarke, Global CIO for Mainstream Assets bij Mercer, zei vanuit het oogpunt van portefeuillesamenstelling:
“Het onderzoek helpt ons om beter om te gaan met de veranderingen die een structureel en systemisch punt als klimaatverandering met zich meebrengt. We beschouwen het als een aanzienlijk beleggingsrisico, waar beleggers zich van bewust moeten zijn en waarop ze, samen met hun beleggingspartners, moeten kunnen anticiperen.”


Christian Grossman, Climate Change Director IFC:
“Dit nieuwe onderzoek had niet op een beter moment kunnen komen, met de aanstaande conferentie in Parijs over klimaatverandering voor de deur. Door beleggers door hun spreiding naar klimaatrisico’s te loodsen en hun portefeuille daartegen te bestendigen kan het beleggers helpen bij het aanpakken van risico’s in hun portefeuille. Het kan ook een duidelijk signaal afgeven naar beleidsmakers dat het duidelijk maken van beleidsonzekerheid omtrent koolstofprijzen een belangrijke eerste stap is in de overgang naar een CO2-arme economie.”


Karsten Löffler, Managing Director, Allianz Climate Solutions:
“Institutionele beleggers hebben toepasbare informatie nodig om klimaatrisico’s en –kansen te vertalen naar asset allocatie. En hoewel klimaatverandering op zich een gegeven is, hebben we te maken met een enorme onzekerheid over beleid. We weten ook weinig over de financiële gevolgen op de kortere termijn. Het onderzoek van Mercer is een belangrijke stap in het kanaliseren van wetenschappelijke en reguleringsinzichten over klimaatverandering in het beleggingsproces, en kan een standaard gereedschapskist worden strategische asset allocatie.”


Brian Rice, Portfolio Manager, CalSTRS:
“De benadering waarin vooruit wordt gekeken met meerdere scenario’s maakt dit onderzoek uniek. Beleggers kunnen zo, uitgaand van een scenario dat zelf het meest waarschijnlijk achten, hun allocatie optimaliseren. Dat optimaliseert hun portefeuillerisico en verbetert hun rendement.”


Edward Mason, Hoofd Responsible Investment, Church Commissioners for England:
“De National Investing Bodies van de Church of England hebben een beleid voor klimaatverandering. Daarin erkennen we dat klimaatverandering is een urgent en ethisch probleem is met grote financiële gevolgen. In ons beleid stellen we dat we als institutionele belegger vooraan willen lopen bij de overgang naar een CO2-arme economie. Deelname aan dit onderzoek heeft ons de implicaties van klimaatverandering beter helpen begrijpen en heeft ons de manieren laten beseffen waarin we een gevaarlijke mate van klimaatverandering mede kunnen helpen voorkomen.”


Kristian Fok, Executive Manager Investment Strategy, Cbus:
“Cbus ziet klimaatverandering als een belangrijk punt voor zijn langetermijnportefeuille. We zijn ervan overtuigd dat de deelname in dit onderzoek ons inzicht geeft in de soorten impact van klimaatverandering op onze beleggingen. Het helpt ons ook bij de voorbereiding op de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.”


Dawn Turner, Head of Pension Fund Management, EAPF:
“Als een langetermijnbelegger is het Environment Agency Active Pension Fund zich ervan bewust dat klimaatverandering een aanzienlijk financieel risico is. Daarom hebben we de uitkomsten van het vorige Mercer-onderzoek geïntegreerd in de huidige beleggingsstrategie van ons fonds. Deelname aan de update maakt het voor ons mogelijk om onze bestaande benadering om klimaatrisico te beheersen verder uit te bouwen. Door een robuuste strategische asset allocatie-benadering te hanteren die zowel de klimaatrisico’s als -kansen meeneemt, kunnen we ook in de toekomst in het belang van onze leden blijven handelen.”


Mikael Angberg,CIO, AP1:
“De resultaten van het onderzoek naar klimaatverandering waarin we in 2011 meededen lieten zien dat klimaatverandering grote gevolgen kan hebben voor onze portefeuille. We hebben daarom meegedaan in dit vervolgonderzoek om onze kennis, methodologie en risicomanagement omtrent klimaatverandering verder te ontwikkelen.”


Adrian Orr, CEO, NZ Super:
“Als langetermijnbelegger voor verschillende generaties moeten we de beleggingsrisico’s en –kansen van klimaatverandering wel kunnen doorgronden. Dit onderzoek helpt ons onze beleggingsstrategieën te kalibreren.”


Damian Graham, CIO, State Super Financial Services:
“State Super Financial Services is zich ervan bewust dat het belangrijk is om de risico’s van klimaatverandering te begrijpen. We zien dit rapport als een kans om dit doel te bereiken, en om onze ESG-benadering verder te ontwikkelen voor onze klanten.”


Thomas P. DiNapoli, New York State Controller en Trustee van het New York State algemeen pensioenfonds:
“Klimaatverandering dwingt beleggers tegenwoordig om na te denken over de economische en beleggingsrisico’s. Dit onderzoek geeft het New York Common Retirement Fund inzichten waarmee we het klimaatrisico in onze portefeuille kunnen beheren. Ook helpt het ons bij het beschermen van toekomstig rendement.”


David Nussbaum, Chief Executive, Wereld Natuurfonds UK:
“Dit rapport laat zien dat beleggers de kansen moeten zien, maar ook de bedreigingen van klimaatverandering. Het tij keert van een niet-duurzame status quo naar een CO2-arme toekomst. Er zijn investeringen nodig om deze onomkeerbare beweging kracht bij te zetten. Het rapport toont dat beleggers die voor de muziek uit lopen eigenlijk beter in staat zijn om hun financiële toekomst veilig te stellen. We moeten er nu voor zorgen dat onze beleggingen op de lange termijn veilig zijn, financieel veilig zijn, en veilig zijn voor onze planeet.”


Over het rapport

Op basis van de resultaten biedt het rapport investeerders een soort van handleiding om risico’s af te dekken en kansen te herkennen. Het rapport is gestoeld op resultaten uit een onderzoeksproject uit September 2014, en werd op 4 juni 2015 in London gepresenteerd, op tijd voor de onderhandeling over de nieuwe globale klimaatdoelstellingen eind 2015 in Parijs.

Om het rapport tot stand te brengen, werkte Mercer samen met 16 beleggingspartners, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor $1,5 triljoen. Het project werd ontwikkeld in samenwerking met de IFC, de private tak van de World Bank Group, het Duitse Federale Ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling en het Britse Departement voor Internationale Ontwikkeling (DFID). Het onderzoek werd ook ondersteund door NERA Economic Consulting en GUY Carpenter, zusterbedrijven van Mercer, en input van dertien adviesgroepsleden.


Over Mercer

Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Talent, Health, Retirement en Investments. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 20.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 40 landen. Mercer is een dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies, Inc (NYSE: MMC), een wereldwijde, leidende professionele dienstverlener die klanten advies en oplossingen biedt op het gebied van risico, strategie en menselijk kapitaal. Met 57.000 medewerkers wereldwijd en een jaaromzet van meer dan $13 miljard is Marsh & McLennan Companies tevens het moederbedrijf van Marsh, een wereldleider in assurantiën en risicobeheer; Guy Carpenter, een toonaangevende speler in dienstverlening voor risicomanagement en herverzekering, en Oliver Wyman, een leider in management consulting.


CONTACT INFORMATION